Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

SEO Zwolle, gevestigd aan Van Haersoltemarke 3 in Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.seozwolle.nl/ 
Van Haersoltemarke 3
06-4559069

Rutger Steenbergen is de Functionaris Gegevensbescherming van SEO Zwolle. Je kunt hem bereiken via rutger@seozwolle.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk
SEO Zwolle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of de bezoeker ouder dan 16 is.

Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via rutger@seozwolle.nl, dan verwijder ik deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Rutger Steenbergen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Rutger Steenbergen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SEO Zwolle) tussen zit. Rutger Steenbergen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Google Analytics
  • Hotjar
  • Aweber E-mail Marketing

Ik gebruik deze programma’s om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren. Met Aweber verstuur ik nieuwsbrieven, uitsluitend aan ontvangers die zich hiervoor aangemeld hebben. In elke nieuwsbrief staat een duidelijke afmeldknop. Ook kun je op elk moment je gegevens zelf wijzigen.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens 
Persoonsgegevens van sitebezoekers bewaar ik 90 dagen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
SEO Zwolle verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SEO Zwolle gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

SEO Zwolle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Verder kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bekijk deze pagina voor een toelichting over cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op  gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar rutger@seozwolle.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, verzoek ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren.

SEO Zwolle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met me op via rutger@seozwolle.nl.

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze nodig zijn.

Zwolle, 18 mei, 2020.